greek
english
 
 
 
Ανακοινώσεις
 • Οι παραδόσεις του μαθήματος Φαρμακευτικής Ανάλυσης Ι θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Φοιτητές που το παρακολουθούν με παρουσίες >80% των μαθημάτων θα έχουν μπόνους.
 • Όσοι φοιτητές ασκήθηκαν ή θα ασκηθούν στο 2ο εργαστήριο Ανάλυσης Ι (μελέτη βενζολίου, μιας ουσίας σε όξινο ή βασικό περιβάλλον και μια ουσία σε νερό) την ουσία σε νερό της οποίας μελετάτε και την σταθερότητα, θέλω σε μια λευκή κόλλα να γραψετε την ομάδα σας, το όνομα της ουσίας που μελετήσατε, τη χρήση της ώς φάρμακο και τέλος δυο φάσματα (αυτό που καταγράψατε στο εργαστήριο και το αντίστοιχο από το Internet). Να συγκρίνετε τα φάσματα και να υπολογίσετε την τελ. συγκέντρωση της ουσίας. Τέλος η εργασία αυτή να υποβληθεί στο εργαστήριο. Ομάδες με ελλείψεις δεν θα ασκηθούν στα εργαστήρια του επόμενου εξαμήνου
 • Καλούνται την Δευτέρα 1/10/2018 στις 9:30π.μ, στην αίθουσα Δ12 οι φοιτητές της 1ης και 2ης ομάδας (σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνά-πτεται) για να παραλάβουν τις θέσεις τους και ν΄ ασκηθούν στο 1ο εργαστήριο της Φαρμακευτικής Ανάλυσης. Αντίστοιχα τη Δευτέρα 1/10/2018 στις 16:30μ.μ. καλούνται οι φοιτητές της 3ης και 4ης ομάδας. Προσοχή: Δεν δικαιολογούνται απουσίες ούτε υπάρχουν εργαστήρια αναπλήρωσης
 • Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν σε 2 ημέρες στο sis
 • Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τους κωδ. και είναι μόνο για το Β, το Α θα ανκοινωθεί άμεσα (2 επόμενες μέρες). Οι βαθμοι των 8005 και 8602 περάστηκαν.Ο βαθμός του 8729 δεν θα βγει στο sis. Ο κωδ. 7815 πήρε 4 αλλά δεν υπάρχει στις καταστάσεις
 • Ο φοιτητής Σαιχ Κων/νος να έρθει στο γραφείο μου για να βρούμε και τις παλιές παρουσίες του για τα εργαστήρια. Επίσης αν έχει βιβλιάριο να το φέρει μαζί του.
 • Οι επαναληπτικές προφορικές εξετάσεις θα γίνουν την Τρίτη 15/5 και ώρα 16:00
 • Οι προπτυχιακοί φοιτητές του 4ου εξαμήνου που ασκήθηκαν στα εργαστήριο της Φαρμακευτικής Ανάλυσης μπορούν να παραλάβουν τα τετράδια (ένας από κάθε τετράδα)των Ασκήσεων της Φαρμακευτικής Ανάλυσης τις εξής ώρες: Τρίτη 24 Απριλίου ώρα 4μμ, Τετάρτη 25 Απριλίου ώρα 12μμ Οι προφορικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Μαίου σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί προσεχώς.
 • Σχετικά με τις παρουσίες τελικά δεν θα υπολογίζονται στην Ανάλυση ΙΙ
 • Θα πρέπει να κατεβάσετε από το φυλάδιο "Σημειώσεις για Άσκηση 4 , 5" μόνο τη σελίδα που αναφέρεται στην ομάδα σας.
 • Αποτελέσματα Ανάλυσης Ι(Α) μετά από στρογγυλοποίηση
 • Κάθε τετράδα θα κατεβάσει από τις "Σημειώσεις εργαστηριακών Ασκήσεων μεταπτυχιακών" και θα έχει μαζί της το φυλλάδιο της "Άσκησης 6" και από το "Τετράδιο των εργαστηριακών Ασκήσεων προπτυχιακών" τις σελ 25-36 (Άσκηση 3)
 • Η παράδοση του μαθήματος Φαρμακευτική Ανάλυση Ι θα γίνει τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου στην αίθουσα Δ31 αντί τη Δ11. Η ίδια αίθουσα θα χρησιμοποιηθεί και για τις επόμενες Δευτέρες. Μόνο για αυτή την Τρίτη το μάθημα δε θα γίνει προκειμένου να ολοκληρωθούν τα εργαστήρια. (Θα ισχύσει το σύστημα των bonus στη βαθμολογία).
 • Καλούνται οι φοιτητές με παρουσίες πάνω από το 80% να έρθουν για στρογγυλοποίηση του βαθμού τους την Τρίτη 12-1μμ. Δεν θα αναρτηθεί ο βαθμός φοιτητών που πέρασαν το μάθημα αλλά έχουν εκκρεμότητες στα εργαστήρια.
 • Καλούνται οι φοιτητές της 3ης και 4ης ομάδας και όσοι δεν έχουν ασκηθεί στα εργαστήρια να έρθουν στην αίθουσα Δ11 5-7:30μμ τη Δευτέρα 9/10 για να ασκηθούν. Τα δύο επόμενα εργαστήρια θα γίνουν τη Τρίτη 10/10 και την Τρίτη 17/10
 • Οι διαλέξεις του μαθήματος τις δυο πρώτες εβδομάδες έχουν ενσωματωθεί στις ώρες ενημέρωσης του εργαστηρίου. Προκειμένου λοιπόν να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εργαστηρίων άμεσα, στην αρχή δε θα γίνονται μαθήματα και όταν ξεκινήσουν θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση
 • Καλούνται την Δευτέρα 2/10/2017 στις 9:30π.μ, στην αίθουσα Δ12 οι φοιτητές της 1ης και 2ης ομάδας (σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνά-πτεται/κάνετε klik στα μπλε γράμματα), για να παραλάβουν τις θέσεις τους και ν΄ ασκηθούν στο 1ο εργαστήριο της Φαρμακευτικής Ανάλυσης........................... 2ο εργαστήριο:Δευτέρα 2/10/2017 στις 1-4μμ (για την 1η ομάδα). 2ο εργαστήριο: Δευτέρα 2/10/2017 στις 3:30-6:30μμ για την 2η ομάδα. 3ο εργαστήριο: Τρίτη 3/10/2017 στις 1-4μμ για την 1η ομάδα. 3ο εργαστήριο: Τρίτη 3/10/2017 στις 3:30-6:30μμ για την 2η ομάδα. Προσοχή: Δεν δικαιολογούνται απουσίες ούτε υπάρχουν εργαστήρια αναπλήρωσης
 • -Οι περισσότεροι από εσας αντί να μου γράψουν για τον συντελεστή μερισμού "Ρ"μου έγραψαν για το "Κ". Αυτό τους κόστισε 1 μονάδα. -Η φοιτήτρια Τζακρή Θεοδώρα δεν έχει δηλώσει το μάθημα και δεν μπορώ να της ανεβάσω το βαθμό της στο sis.
Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης
Η Φαρμακευτική Ανάλυση αναφέρεται στους ποιοτικούς και ποσοτικούς προσδιορισμούς δραστικών ουσιών που βρίσκονται σε φαρμακευτικά σκευάσματα σύνθετα δείγματα ή βιολογικά υγρά. Παράλληλα αναπτύσσει τεχνικές προσδιορισμού προσμίξεων ή παραπροϊόντων, τον έλεγχο σταθερότητας δραστικής, τον καθορισμό των κρυσταλλικών μορφών μιας ουσίας, τους μεταβολίτες ενός φαρμάκου ή τα στάδια σύνθεσής του. Τέλος, η φαρμακευτική ανάλυση διαπραγματεύεται τη μεθοδολογία καθαρισμού (εκχύλιση υγρού-υγρού ή στερεής φάσης) ενός δείγματος το οποίο βρίσκεται σε σύνθετο υπόστρωμα προκειμένου αυτό να αναλυθεί αξιόπιστα και απαλλαγμένο από τυχών παρεμποδίσεις.
 
Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Φαρμακευτικής ανάλυσης το εργαστήριο διαθέτει τρεις επαρκώς εξοπλισμένους εργαστηριακούς χώρους οι οποίοι εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου.
Η ύλη μαθήματος Φαρμακευτικής Ανάλυσης αναφέρεται σε μαθήματα που διδάσκονται σε Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές σε πρόσθετες σημειώσεις καθώς και σε εργαστηριακές ασκήσεις.
 
 
 
 
Copyright © 2014 Markopoulou Aikaterini
twitter
facebook